|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชนม์เฉลิม ขำเจริญ / 28/11/2565 / 225 / พิมพ์หน้านี้ / 0


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 1,977 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 868 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 9,238 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 43,267 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,900,747 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)