|   Thai English English 1300thailandcallcenter
Facebook ท่าน รมว.พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ติดต่อเรา

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับและส่งหนังสือ

Admin / 31/05/2564 / 5378 / พิมพ์หน้านี้ / 9

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับและส่งหนังสือhr
ชื่อหน่วยงาน : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
saraban@m-society.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2659 6527
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
saraban@m-society.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2659 6527
ชื่อหน่วยงาน : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
saraban@dsdw.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2659 6060
ชื่อหน่วยงาน : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
saraban@dcy.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2250 1956
ชื่อหน่วยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
saraban@dwf.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2659 6762
ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
saraban@dep.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 3388
ชื่อหน่วยงาน : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
saraban@codi.or.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2378 8300 ต่อ 8319
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
saraban.otm@m-society.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2659 6426
ชื่อหน่วยงาน : กรมกิจการผู้สูงอายุ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
saraban@dop.mail.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2642 4336
ชื่อหน่วยงาน : การเคหะแห่งชาติ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
prnha@nha.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2351 7777
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานธนานุเคราะห์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
support@pawn.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2281 7500หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 232 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 5,461 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 61,622 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 368,824 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,803,711 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)