ร้องเรียนการทุจริต   |   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

เกี่ยวกับกระทรวง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information officer : CIO)

Admin / 25/01/2561 / 28542 / พิมพ์หน้านี้ / 0

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ
นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ
องปลัดกระทรวง


นางสาวอุไร เล็กน้อย
กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ
นางอภิญญา ชมภูมาศ
กรมกิจการผู้สูงอายุ


นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางสาวอณิรา ธินนท์
นางสาวอณิรา ธินนท์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายสัญญา หวะสุวรรณ
เรืออากาศโทชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์
การเคหะแห่งชาติ

นายสุชาติ ขจรสายวงษ์
นายประสงค์ พันธ์ลิมา
สำนักงานธนานุเคราะห์

นายอัมพร แก้วหนู
นายอัมพร แก้วหนู
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน )


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 2783320

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)