|   Thai English English 1300thailandcallcenter
Facebook ท่าน รมว.พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

เกี่ยวกับกระทรวง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information officer : CIO)

Admin / 25/01/2561 / 32322 / พิมพ์หน้านี้ / 0

นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ
นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวง


นางเตือนใจ คงสมบัติ
นางเตือนใจ คงสมบัติ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นางพรนิภา มาสิลีรังสี
นางพรนิภา มาสิลีรังสี
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมกิจการผู้สูงอายุ

นางสุดา สุหลง
นางสุดา สุหลง
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ
นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์
นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เรืออากาศโทชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์
เรืออากาศโทชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงการเคหะแห่งชาติ

นางสุพัสตรา จันทร์ศรี
นางสุพัสตรา จันทร์ศรี
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงสำนักงานธนานุเคราะห์

นางสาวจันทนา เบญจทรัพย์
นางสาวจันทนา เบญจทรัพย์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน )


สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 3,006 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 4,603 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 48,253 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 355,455 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,790,342 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)