|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

เกี่ยวกับกระทรวง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information officer : CIO)

Admin / 25/01/2561 / 29537 / พิมพ์หน้านี้ / 0

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ
นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงนางเตือนใจ คงสมบัติ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ
นางอภิญญา ชมภูมาศ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมกิจการผู้สูงอายุ


นางรุ่งทิวา สุดแดน
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นายกิตติ อินทรกุล
นายกิตติ อินทรกุล
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางสาวสนธยา บุณยภูษิต
นางสาวสนธยา บุณยภูษิต
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายสัญญา หวะสุวรรณ
เรืออากาศโทชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงการเคหะแห่งชาติ

นายสุชาติ ขจรสายวงษ์
นายประสงค์ พันธ์ลิมา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงสำนักงานธนานุเคราะห์

นางสาวจันทนา เบญจทรัพย์
นางสาวจันทนา เบญจทรัพย์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน )


สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 293 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 716 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 3,002 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 751,018 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,821,561 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)