|   Thai English English 1300thailandcallcenter
Facebook ท่าน รมว.พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ฝ่ายข้าราชการประจำ

นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ

Admin / 14/03/2565 / 2954 / พิมพ์หน้านี้ / 1

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ปี พ.ศ. 2536)
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2541)
ประวัติรับราชการ
 • 17 ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 1 มี.ค. 2564 - 17 ธ.ค. 2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 29 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564 รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • 22 มี.ค. 2561 - 29 มิ.ย. 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5
 • 12 ม.ค. 2561 - 21 มี.ค. 2561 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
 • 3 ส.ค. 2560 - 11 ม.ค. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
 • 18 ธ.ค. 2557 - 3 ส.ค. 2560 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
 • 1 ต.ค. 2554 - 18 ธ.ค. 2557 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
 • 28 มี.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2554 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ
 • 18 ก.พ. 2553 - 27 มี.ค. 2554 ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจเดียวกันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ
 • 22 ต.ค. 2551 - 17 ก.พ. 2553 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชาย จังหวัดหนองคาย
 • 2 ต.ค. 2549 - 22 ต.ค. 2551 ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
 • 1 ก.ย. 2541 บรรจุรับราชการตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 4
โทรศัพท์ 081 050 1919
อีเมล chokchai3838@gmail.comหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 1,315 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 2,743 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 87,741 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 483,480 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,918,367 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)