|   Thai English English 1300thailandcallcenter
Facebook ท่าน รมว.พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ฝ่ายข้าราชการประจำ

นางสาว ซาราห์ บินเย๊าะ

Admin / 05/11/2564 / 2961 / พิมพ์หน้านี้ / 0

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท พัฒนาสังคม (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติรับราชการ
  • รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
  • รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  • ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 (สุราษฎร์ธานี)
  • ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 (สงขลา)
  • ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา)
  • ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 081 690 7161
อีเมล 1963sara@gmail.comหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 1,718 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 2,743 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 88,018 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 483,757 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,918,644 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)