|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

โครงสร้าง หน้าที่ วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Admin / 09/11/2559 / 14015 / พิมพ์หน้านี้ / 0

01 โครงสร้างสำนักงาน 01  

 1. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 3. สำนักงานเลขานุการกรม
 4. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 5. กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
 6. กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
  • ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 77 แห่ง
  • ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ 8 แห่ง
  • ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ 1 แห่ง
 7. กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
  • สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 11 แห่ง
  • ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 2 แห่งหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 612 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 1,110 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 8,024 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 42,053 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,899,533 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)