|   Thai English English 1300thailandcallcenter
Facebook ท่าน รมว.พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

โครงสร้าง หน้าที่ วิสัยทัศน์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Admin / 09/11/2559 / 12721 / พิมพ์หน้านี้ / 0

01 โครงสร้างสำนักงาน 01  

 1. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 3. สำนักงานเลขานุการกรม
 4. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 5. กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง
  • ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 37 แห่ง
 6. กองส่งเสริมการพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
  • ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง
  • นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง
 7. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2,685 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 6,342 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 16,990 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 219,325 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,654,212 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)