|   Thai English English 1300thailandcallcenter
Facebook ท่าน รมว.พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

โครงสร้าง หน้าที่ วิสัยทัศน์

การเคหะแห่งชาติ

Admin / 25/03/2556 / 13097 / พิมพ์หน้านี้ / 0


01 ภารกิจอำนาจหน้าที่ 01  

  1. สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนอง ว่าจ้าง รับจ้าง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพย์สินอื่น หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
  2. ให้กู้ยืมเงินหรือจัดหาแหล่งเงินกู้ หรือค้ำประกันเงินกู้ให้แก่ประชาชน ผู้ประสงค์จะมีเคหะ เป็นของตนเอง
  3. ให้ กู้ยืมเงินหรือจัดหาแหล่งเงินกู้ หรือค้ำประกันเงินกู้ให้แก่บุคคลผู้ประสงค์จะร่วมดำเนินกิจการ กับการเคหะแห่งชาติ ในการจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ ตามข้อบังคับ ที่คณะกรรมการกำหนด ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
  4. จัดหาที่ดินและวัสดุก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างเคหะ
  5. จัดให้มีหรือพัฒนาสาธารณูปโภค หรือบริการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้สภาพการอยู่อาศัยดีขึ้น
  6. กู้ยืมเงินในประเทศหรือต่างประเทศ หรือจากองค์การระหว่างประเทศ
  7. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
  8. เข้าร่วมดำเนินกิจการกับบุคคลอื่น หรือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประโยชน์ ของกิจการการเคหะแห่งชาติ
01 โครงสร้างสำนักงาน 01  
 

 
01 ติดต่อหน่วยงาน 01  

905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Web Site : www.nha.co.thหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2,118 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 6,342 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 16,548 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 218,883 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,653,770 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)