|   Thai English English 1300thailandcallcenter
Facebook ท่าน รมว.พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวกิจกรรม

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อเด็กพิการ เพื่อสนับสนุนการ ปรับปรุงอาคารเพื่อเด็กพิการ และการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธุ์กรณ์ ตั้งจิตติเลิศ / 30/03/2567 / 31 / พิมพ์หน้านี้ / 0

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อเด็กพิการ เพื่อสนับสนุนการ ปรับปรุงอาคารเพื่อเด็กพิการ และการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. เข้าร่วม อีกทั้งมีการเสวนา "จากความตระหนักรู้ สู่ปฏิบัติการ สิทธิคนพิการ และการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (มูลนิธิ สกพ.) นายสมปอง นครไธสง และนายไพรวัลย์ วรรณบุตร ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

นายอนุกูล ปีดแก้ว
นายอนุกูล ปีดแก้ว
นายอนุกูล ปีดแก้ว
นายอนุกูล ปีดแก้ว
นายอนุกูล ปีดแก้ว
นายอนุกูล ปีดแก้ว
นายอนุกูล ปีดแก้ว
นายอนุกูล ปีดแก้ว
นายอนุกูล ปีดแก้ว
นายอนุกูล ปีดแก้ว
นายอนุกูล ปีดแก้ว
นายอนุกูล ปีดแก้ว
นายอนุกูล ปีดแก้ว


หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 1,425 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 2,743 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 87,812 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 483,551 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,918,438 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)