|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. หนุนจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเทสซอริในสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 17/03/2566 / 178 / พิมพ์หน้านี้ / 0

        วันนี้ (17 มี.ค. 66) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวความคิดมอนเทสซอริในสถานรองรับเด็ก ระหว่างกระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สมาคมมอนเทสซอริสากล และสมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย โดยมีนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน Mr. Alain Tschudin นายกสมาคมมอนเทสซอรีสากล และนางกรรณิการ์ บัต นายกสมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม อีกทั้งคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 
 
        นายจุติ กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย จำเป็นต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยยึดถือเด็กเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวความคิดมอนเทสซอริในสถานรองรับเด็ก เป็นความร่วมมือที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเด็กและเยาวชนในเครือข่ายของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และมุ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันในแนวทางมอนเทสซอรี เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน และความร่วมมือนี้จะสำเร็จได้โดยผ่านหลักสูตรเอเอ็มไอ และโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารมอนเทสซอรี และครอบครัว อีกทั้งเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่ทางวิชาการนานาชาติมอนเทสซอรีสากล ครั้งที่ 29 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยจะมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาถึง 3 ปี
นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้ กระทรวง พม. โดย ดย. จะสนับสนุนการจัดการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ดย. การจัดงานประชุมใหญ่ทางวิชาการนานาชาติมอนเทสซอรีสากล และการส่งเสริมแนวคิดการศึกษามอนเทสซอรีในภูมิภาคอาเซียนในประเทศไทย โดยความเห็นชอบของ ดย. ในขณะที่สมาคมมอนเทสซอรีสากล และสมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย จะร่วมกันสนับสนุนหลักสูตรและวิทยากรในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเทสซอรี ให้แก่ เยาวชน ผู้บริหาร ผู้ฝึกสอนกีฬา ครอบครัว ครูมอนเทสซอรี และบุคลากรพี่เลี้ยงเด็กในเครือข่ายการดูแลของ ดย. และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ ดย. อีกทั้งสนับสนุนงานประชุมใหญ่ทางวิชาการนานาชาติมอนเทสซอรีสากล เป็นต้น
 
 
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ กระทรวง พม. ขับเคลื่อนโครงการ เพชรน้ำหนึ่ง ที่สร้างเด็กทุกคนให้เป็นเพชร และกระทรวงพม. จะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของสมาคมมอนเทสซอรีสากล มาฝึกครูพี่เลี้ยงเพื่อไปสอนเด็กๆ ต่อ ซึ่งการลงทุนกับเด็กเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนนานที่สุด และต้องไม่ละเลยในการสร้างเด็กให้มีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจและสมอง ซึ่งวันนี้ ได้ยืนยันแล้วว่า สิ่งที่เราได้ทำกันมานั้นประสบความสำเร็จ และจะขยายไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะการทำให้กับเด็กที่ไม่มีโอกาส ทั้งนี้ เราจะให้เด็กได้รับการศึกษาเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยกระทรวง พม. จะไปเป็นพันธมิตรกับศูนย์เด็กเล็กต่างๆ เพื่อพัฒนาลูกหลานให้มีคุณภาพ
 
 
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

พม. หนุนจัดการเรีย
พม. หนุนจัดการเรีย
พม. หนุนจัดการเรีย
พม. หนุนจัดการเรีย
พม. หนุนจัดการเรีย
พม. หนุนจัดการเรีย


หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 526 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 990 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 32,156 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 103,625 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,961,105 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)