|   Thai English English 1300thailandcallcenter
Facebook ท่าน รมว.พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. หารือยูนิเซฟ ประเทศไทย พร้อมเครือข่าย หนุนสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 29/11/2565 / 131 / พิมพ์หน้านี้ / 0

        วันนี้ ( 29 พ.ย. 65) เวลา 17.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)  และนางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง เรื่อง การสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นางจตุพร  โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่เป็นเครือข่ายการทำงานด้านเด็ก เยาวชน และการสื่อสารโทรคมนาคม เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ


        นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ร่วมกันหารือและเริ่มต้นพัฒนากรอบแนวคิดหลักเพื่อนำมาขับเคลื่อนการสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน โดยพิจารณาจากผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชนของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างภูมิคุ้มกันและระบบที่ปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ให้กับเด็กและเยาวชน และมีพันธะสัญญาร่วมกันว่า จะมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยเรียนรู้จากประสบการณ์และแบบอย่างที่ดี (Good Practice) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานดังกล่าวในประเทศไทย วันนี้ จึงได้มีการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงหารือร่วมกันในการสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะ ความรู้ที่เหมาะสมในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกันสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2,270 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 6,342 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 16,670 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 219,005 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,653,892 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)