|   Thai English English 1300thailandcallcenter
Facebook ท่าน รมว.พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

ปลัด พม. หนุนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทั่วประเทศ รีสตาร์ท สับสวิตซ์ เพิ่มประสิทธิภาพ

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 28/11/2565 / 328 / พิมพ์หน้านี้ / 0

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ ให้กับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)  25 จังหวัด ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 2 3 และ 7  และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง ณ โรงแรมบางกอกชฎา (โรงแรมกราฟ) กรุงเทพฯ 

      นายอนุกูล กล่าวว่า จากเหตุการณ์การกระทำความรุนแรงต่อเด็กในสถานรองรับเอกชนที่จังหวัดสมุทรสงคราม นับเป็นข้อท้ายสำหรับการทำงานอย่างมืออาชีพของเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ในพื้นที่ ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบสถานรองรับเอกชนทั่วประเทศ โดยยึดกฎหมายเป็นมาตรฐานการทำงาน ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องกำลังคนและงบประมาณ สำหรับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลที่มีอยู่ 8,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2566 เราจะขับเคลื่อนด้วยนโยบายใหม่ คือ รีสตาร์ท สับสวิตซ์ เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงและรวดเร็ว โดยจะมีการทบทวนคณะทำงานของศูนย์ และไม่จำกัดว่า ศูนย์จะตั้งอยู่ในหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน หรือสถานที่อื่น เพราะเราต้องการให้ทุกสถานที่สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้จริงๆ และที่สำคัญคือ ศูนย์ทุกศูนย์ต้องขับเคลื่อนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพราะรู้สาเหตุปัญหาที่แท้จริงและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. (นายจุติ ไกรฤกษ์) 

          นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กระทรวง พม. มีสภาเด็กและเยาวชน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 300,000 กว่าคนกระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งช่วยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทำงานในระดับพื้นที่ รวมทั้งการใช้ฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางจาก TPMAP (ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า) และสมุดพกครอบครัว ที่เป็นฐานข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง เพราะปัจจุบัน เราต้องปรับตัว ต้องทำงานด้วยข้อมูล เพื่อความแม่นยำและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อีกทั้งทุกหน่วยงานที่ทำงานด้านสวัสดิการสังคมต้องร่วมมือเข้ามาช่วยกัน เพราะมีหน้าที่ร่วมกันเพื่อสวัสดิการสังคมสำหรับคนไทยทุกคน

         นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 จะมีการเร่งแก้ปัญหาสายค้าง คือ อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่โทรกลับเพื่อสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือต่างๆ เนื่องจากแต่ละวัน มีประชาชนโทรเข้ามาจำนวนมาก ส่งผลให้มีสายสะสมต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2566 ได้มีการวางแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้แล้ว โดยจะมีการเพิ่มคู่สาย เพิ่มกำลังคน และพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถโทรกลับและประสานส่งต่อความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2,351 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 6,342 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 16,727 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 219,062 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,653,949 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)