|   Thai English English 1300thailandcallcenter
Facebook ท่าน รมว.พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. นำทีมผู้บริหาร ศิลปินดารา ติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 22/11/2565 / 116 / พิมพ์หน้านี้ / 0

        วันนี้ (22 พ.ย. 65) เวลา 08.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นำตัวแทนศิลปินดารานักแสดง ได้แก่ นางสาวณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ (เมย์) และนายปภาวิน หงษ์ขจร (มังกร) ติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) ให้แก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


         นายจุติ กล่าวว่า ด้วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐประสานการดำเนินงานดังกล่าวโดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ที่ส่งกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง และกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรงดังกล่าว


        วันนี้ จึงได้มีการเข้าติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวให้แก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างในการร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรง ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่ง ริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) เป็นสัญลักษณ์สากลสำหรับการร่วมกันแสดงพลังเพื่อยุติความรุนแรงดังกล่าว ซึ่งใช้ในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปี


        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2565 กระทรวง พม. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ตลอดเดือน พ.ย. 65 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะวันที่ 24 - 25 พ.ย. 65 กระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้จัดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 และรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T : สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อร่วมกันแสดงพลัง ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2,676 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 6,342 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 16,982 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 219,317 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,654,204 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)