|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวกิจกรรม

ปลัดพม.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

พริมธพัทต์ จริยานพิวาทย์ / 09/12/2564 / 133 / พิมพ์หน้านี้ / 4

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.20 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างสังคม พม. ให้เป็นสังคมที่โปร่งใส ใสสะอาด เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย และไม่กระทำการทุจริตในทุกรูปแบบ รวมทั้งเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่จริงจังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกระทรวง พม. ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กรุงเทพฯ

ปลัดพม.พร้อมด้วยค
ปลัดพม.พร้อมด้วยค
ปลัดพม.พร้อมด้วยค
ปลัดพม.พร้อมด้วยค
ปลัดพม.พร้อมด้วยค
ปลัดพม.พร้อมด้วยค
ปลัดพม.พร้อมด้วยค
ปลัดพม.พร้อมด้วยค
ปลัดพม.พร้อมด้วยค
ปลัดพม.พร้อมด้วยค
ปลัดพม.พร้อมด้วยค
ปลัดพม.พร้อมด้วยค
ปลัดพม.พร้อมด้วยค
ปลัดพม.พร้อมด้วยค
ปลัดพม.พร้อมด้วยค
ปลัดพม.พร้อมด้วยค
ปลัดพม.พร้อมด้วยค
ปลัดพม.พร้อมด้วยค


หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 909 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 2,996 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 30,261 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 101,730 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,959,210 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)