|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ฝ่ายข้าราชการประจำ

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ

Admin / 22/08/2563 / 347 / พิมพ์หน้านี้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประวัติการศึกษา
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติรับราชการ
  • ปี 2557 ช่วยราชการ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำนักงานปลัดกระทรวง
  • ปี 2558 หัวหน้าสำนักงาน (ผู้อำนวยการ) อำนวยการระดับสูง สำนักงานรัฐมนตรี
  • ปี 2560 รองอธิบดี (นักบริหาร) บริหารระดับต้น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  • ปี 2561 รองอธิบดี (นักบริหาร) บริหารระดับต้น กรมกิจการผู้สูงอายุ
  • ปี 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) บริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1979471

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)