|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวกิจกรรม

รมว.พม. เยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 พร้อมรับฟังปัญหาและมอบแนวทางในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

พริมธพัทต์ จริยานพิวาทย์ / 09/04/2563 / 62 / พิมพ์หน้านี้

วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม บริเวณชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 พร้อมรับฟังปัญหาและมอบแนวทางในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รมว.พม. เยี่ยมให้ก
รมว.พม. เยี่ยมให้ก
รมว.พม. เยี่ยมให้ก
รมว.พม. เยี่ยมให้ก
รมว.พม. เยี่ยมให้ก
รมว.พม. เยี่ยมให้ก
รมว.พม. เยี่ยมให้ก
รมว.พม. เยี่ยมให้ก
รมว.พม. เยี่ยมให้ก
รมว.พม. เยี่ยมให้ก
รมว.พม. เยี่ยมให้ก
รมว.พม. เยี่ยมให้ก


หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1793492

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)