|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวรับสมัครงาน

เรื่อง "ข้าราชการกับการพัฒนาระบบราชการ

Admin / 21/06/2550 / 1114 / พิมพ์หน้านี้

          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงฯขอเชิญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.พม. ส่วนกลาง จากทุก กอง / สำนัก ที่แจ้งความจำนงค์ไว้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ข้าราชการกับการพัฒนาระบบราชการ"ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2549 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค โดยสป.พม. ได้รับเกียรติ จาก อาจารย์พรพรรณ ปริญญาธนกุล มาให้ความรู้เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)" ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในการผลักดันองค์กรสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ตามที่ พวกเราชาว สป.พม. มุ่งหวังหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1925271

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)