|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวรับสมัครงาน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย (พ.ศ. 2550-2554)

Admin / 15/09/2550 / 1232 / พิมพ์หน้านี้

          ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ(ก.ส.ค.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย (พ.ศ. 2550 - 2554) เพื่อเป็นแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมแม่บทตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2549 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

     - โครงการ
     - กำหนดการหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1979489

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)