|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวรับสมัครงาน

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard

Admin / 21/06/2550 / 1161 / พิมพ์หน้านี้

          สำนักงาน ก.พ. ได้จัดให้ส่วนราชการร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมจัดทำแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2549 เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ. ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนังาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี ตามรายละเอียดดังนี้



หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1925288

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)