|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวรับสมัครงาน

ขอเชิญร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๔๘

Admin / 21/06/2550 / 854 / พิมพ์หน้านี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอเชิญร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๔๘
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ระหว่างเวล า ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซ่ า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

                ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ นิทรรศการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาสังคมและงานอาสาสมัคร การประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ และการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง "วิกฤตการณ์ปัญหาสังคมไทยและการจัดทำแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม" โดยมีการปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย และการประชุมกลุ่มย่อย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายวัฒนา เมืองสุข) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

                สนใจติดต่อ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร. 0 2612 8887 , 0 2612 8906-9หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1925321

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)