|   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ฝ่ายข้าราชการประจำ

นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ

Admin / 23/08/2563 / 3873 / พิมพ์หน้านี้ / 1

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประวัติการศึกษา
 • ครุศาสตร์บัณฑิต(เอกคณิตศาสตร์) จาก วิทยาลัยครูสวนดุสิต พ.ศ. 2529
ประวัติรับราชการ
 • 6 ธ.ค. 2563 รองปลัดกระทรวง (บริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 25 พ.ย. 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 20 ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (บริหารต้น) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 2 มี.ค. 2560 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง
 • 1 พ.ย. 2555 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ (ผู้อำนวยการต้น) สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
 • 13 ต.ค. 2554 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ (นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
 • 1 ต.ค. 2552 ผู้อำนวยการส่วน ส่วนพัฒนาระบบและบริหารงานบุคคล กองกลาง
 • 7 มี.ค. 2548 บุคลากร 8ว ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง
 • 11 มิ.ย. 2546 บุคลากร 7ว ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง
 • 9 ม.ค. 2546 บุคลากร 6ว ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • 30 ต.ค. 2540 บุคลากร 6 ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่
 • 2 ต.ค. 2535 บุคลากร 5 ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่
 • 23 ก.ย. 2534 บุคลากร 4 ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่
 • 10 เม.ย. 2533 นักประชาสงเคราะห์ 4 หน่วยเคลื่อนที่ชาวเขา (200 หน่วย) กองสงเคราะห์ชาวเขา
 • 10 เม.ย. 2532 นักประชาสงเคราะห์ 3 หน่วยเคลื่อนที่ชาวเขา (200 หน่วย) กองสงเคราะห์ชาวเขา
 • เริ่มรับราชการวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2530 ในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรมสามัญศึกษา
ผลงาน

- รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2559 ระดับดีเด่น ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ชื่อผลงานโครงการ "แสงตะวัน"

- รางวัลพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ ปี 2561 ระดับดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ชื่อผลงานโครงการ "BCATIP ระนอง-เกาะสอง แสงสว่างแห่งอันดามัน"

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดองค์กร "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน" จากงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ พ.ศ.2557

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

โทร. 0 2659 6408
อีเมล angkana.j@m-society.go.thหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 497 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ : 990 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : 32,143 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมปีนี้ : 103,612 ครั้ง | สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,961,092 ครั้ง

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)