หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางบริจาคใหม่ บุคคลทั่วไปสามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation

ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางบริจาคใหม่ บุคคลทั่วไปสามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร