หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รองปลัดพม.ประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ สป.พม.รอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รองปลัดพม.ประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ สป.พม.รอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รองปลัดพม.ประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ สป.พม.รอบ 6เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562