หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์