หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร