ร้องเรียนการทุจริต   |   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. เปิดโครงการ ทำความดีเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 74 ปี สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พร้อมนำทีมอาสาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ลาซารัส ให้ชาวชุมชนรัชฏภัณฑ์ (ซอยหมอเหล็ง)

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 15/06/2564 / 19 / พิมพ์หน้านี้ / 0

     วันนี้ (15 มิ.ย. 64) เวลา 09.00 น. ที่ชุมชนรัชฏภัณฑ์ (ซอยหมอเหล็ง) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ทำความดีเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 74 ปี สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ โดยมี นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ กล่าวรายงาน และนางวรรณี พลอยพิสุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา กล่าวให้กำลังใจชุมชน อธิษฐานเปิดและอวยพรชุมชน และนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมลงพื้นที่ อีกทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวชุมชน นอกจากนี้ มีการนำทีมอาสาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ลาซารัส ให้ชาวชุมชน จำนวน 130 หลังคาเรือน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใต้โครงการ Hope for Home บ้านนี้มีความหวัง ซึ่งกระทรวง พม. ร่วมกับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ลาซารัส และเครือข่ายเพื่อสังคม รวมทั้งศิลปินอาสา อพม. (อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ได้แก่ นายศตวรรษ เศรษฐกร (เต๊ะ) นักร้อง นักแสดง และนางสาวปุณยนุช วรนิธิพงศ์ (ตุ๊กตา) พิธีกรรายการโทรทัศน์

     นายอนุกูล กล่าวว่า โครงการ ทำความดีเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 74 ปี สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ เป็นโครงการที่ขยายผลจากโครงการ Hope for Home บ้านนี้มีความหวัง ซึ่งครั้งนี้เป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสังคมและประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ประสบปัญหาความเดอือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งมีทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ กทม. และพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

     นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า ตนขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง นับเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งสำหรับการลงพื้นที่ ณ ชุมชนรัชฏภัณฑ์ (ซอยหมอเหล็ง) ในพื้นที่ กทม. ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคลาซารัส และภาคีเครือข่ายเพื่อสังคม ทั้งสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ กลุ่มการแพทย์อาสาเพื่อสังคม โครงการรอดด้วยรักสังคม และพี่น้องคริสเตียน ได้นำผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคลาซารัส ที่ไม่ติดไฟและไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย มาฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับที่พักอาศัยทุกหลังในชุมชน จำนวน 130 หลังคาเรือน รวม 447 คน ซึ่งขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อ 12 ราย และถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาแล้ว มีผู้รักษาหายแล้ว 7 ราย และอยู่ระหว่างกักตัวหลังการรักษา 1 ราย อีกทั้งที่ผ่านมา กระทรวง พม. ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวชุมชนแห่งนี้ ภายใต้โครงการ เรามีเรา ด้วยการมอบถุงยังชีพ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 64

     นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนกำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากจากผลกระทบของโรคโควิด-19 หรือชุมชนใดต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือประสานขอความช่วยเหลือผ่าน อพม. ในพื้นที่หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 2783121

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)