ร้องเรียนการทุจริต   |   Thai English English 1300thailandcallcenter
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ติดต่อเรา

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับและส่งหนังสือ

Admin / 31/05/2564 / 749 / พิมพ์หน้านี้ / 2

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับและส่งหนังสือhr
ชื่อหน่วยงาน : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
m-society0200@saraban.mail.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2659 6527
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
saraban.ops@m-society.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2659 6527
ชื่อหน่วยงาน : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
m-society0600@saraban.mail.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2659 6060
ชื่อหน่วยงาน : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
m-society0300@saraban.mail.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2250 1956
ชื่อหน่วยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
contact@dwf.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2306 8746
ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
m-society0700@saraban.mail.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 3388
ชื่อหน่วยงาน : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
codi@saraban.mail.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2378 8300 ต่อ 8319
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรับและส่งหนังสือ :
m-society0100@saraban.mail.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2659 6426
หน่วยงานอื่นๆหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 2690319

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)