|   Thai English 1300thailandcallcenter mailto
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter mailto

  |  
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. ผุด พิษณุโลกโมเดล เร่งช่วยเหลือคนพิการด้วยข้อมูลดิจิทัล

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 17/10/2563 / 89 / พิมพ์หน้านี้ / 0

        วันนี้ (17 ต.ค. 63) เวลา 16.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมกันจัดทำข้อมูลดิจิทัลของคนพิการจำนวนกว่า 30,000 คน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งคนพิการที่ตกสำรวจอีกจำนวนหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มคนพิการดังกล่าวสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของรัฐและการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้อย่างทั่วถึงด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาข้อมูลดังกล่าวจะใช้บล็อกเชน (Block Chain) เป็นจัดการข้อมูลในการเข้าถึงคนพิการในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การช่วยเหลือคนพิการให้เป็นรูปแบบใหม่นี้ด้วยข้อมูลดิจิทัล จะเริ่มดำเนินการที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดแรก เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับจังหวัดอื่นๆ ต่อไปหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 2079015

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)