|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถบัสโดยสาร ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 12/10/2563 / 33 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (12 ต.ค. 63) เวลา 16.30 น. ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุจากกรณีรถไฟชนรถบัสโดยสาร พร้อมทั้งเร่งให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม.

        นางพัชรี กล่าวว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถบัสโดยสาร ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 18 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 35 ราย ซึ่งขณะนึ้ กำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาล จำนวน 10 ราย ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวง พม. มีความห่วงใยประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ จึงได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่หลายจังหวัด ทั้งนี้ สำหรับแนวทางการช่วยเหลือ จะมีการประสานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแต่ละจังหวัด เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวตามภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่อประเมินทางสังคมและเร่งช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม. โดยจะพิจารณาเงินสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในทุกมิติ อาทิ ทุนการศึกษาของเด็ก การฝึกอาชีพ การจัดหางาน และการรักษาพยาบาล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กระทรวง พม. พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และขอให้กำลังใจทุกครอบครัวสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ และหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถแจ้งมาที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมงหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 2016880

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)