|   Thai English 1300thailandcallcenter mailto
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter mailto

  |  
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. เสริมทักษะ สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ ให้กลุ่มเป้าหมายขายออนไลน์ในยุค New normal

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 30/09/2563 / 110 / พิมพ์หน้านี้ / 0

        วันนี้ (30 ก.ย. 63) เวลา 11.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวให้โอวาทแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ที่เข้าร่วมโครงการอบรมการขายออนไลน์และการประกอบธุรกิจขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการ โอกาสลอยมาแล้ว เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพและเพิ่มรายได้เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ
 
       นายจุติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั่วประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงทำให้วิธีคิดและการทำงานเกิดการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัวเร่งอัตราการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจด้วย และขอเน้นย้ำว่า New Normal ทำให้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิม ซึ่งกระทรวง พม. ได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสองค์ความรู้ใหม่ และความพร้อมให้กับตนเอง เพื่อทุกคนจะได้มีโอกาสเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ดังนั้น ทุกคนที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จะเป็นผู้สร้างเศรษฐกิจใหม่ เพราะธุรกิจไม่มีพรหมแดน หากสามารถจับชีพจรตลาดและความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ จะสามารถเดินไปได้อย่างต่อเนื่อง
 
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนอยากให้กำลังใจทุกคน เพราะการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของชีวิตไม่มีอะไรง่าย แต่ถ้าเดินด้วยหัวใจและมีความรักในสิ่งที่ทำ มีความอดทนกับการเปลี่ยนแปลงและความยุ่งยากซ้ำซ้อนของชีวิต หากเราฝ่าฟันไปได้ จะเป็นผู้นำแรกๆ และจะสร้างรุ่นต่อๆ ไป ทั้งนี้ กระทรวง พม. อยากเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เพื่อให้สามารถสร้างโอกาสกับตนเอง เป็นการเปิดประตูใหม่ในมิติที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นได้ ตนขอให้ทุกคนคิดว่าความแน่นอนของชีวิตคือความไม่แน่นอน และหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ไปปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้กับตัวเองในการขายสินค้าและบริการออนไลน์ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความอดทนและต้องต่อสู้อย่างไม่ท้อแท้ โดยใช้ความรู้ แรงบันดาลใจ และสรรค์สร้างความคิดสิ่งใหม่ๆ ที่ได้รับจากการอบรบในวันนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกคนในอนาคตหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 2079284

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)