|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. ตอบกระทู้ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ขาดหาย

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 10/07/2563 / 221 / พิมพ์หน้านี้

        วานนี้ (9 ก.ค. 63) ที่ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ ชั้น 1 อาคารรัฐสภาเกียกกาย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ตอบกระทู้เรื่องเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ขาดหาย ซึ่งพลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการพิจารณาเรื่องเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ขาดหาย
 
        นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีแนวคิดว่ากลุ่มเปราะบางควรจะได้รับสิทธิของเขาเต็มที่ จึงได้เสนอขออนุมัติการช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมคือเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ประกอบด้วย 1. กลุ่มเด็กที่ได้รับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการดูแลเลี้ยงดูแรกเกิด 2. กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ 3. กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ โดยกระทรวง พม. ไม่ได้พิจารณาความซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือเยียวยาด้านอาชีพ จากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง แต่เนื่องจากกระทรวง พม. มิได้เป็นผู้มีสิทธิชี้ขาดในการใช้เงินงบประมาณนี้ จึงต้องเข้าไปสู่กระบวนการของคณะกรรมการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ตนเชื่อว่าข้าราชการทุกคนอยากให้เงินเยียวยากับทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณและการกู้เงินไปช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ โดยปกติแล้วกลุ่มเด็กแรกเกิด กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการ จะได้รับเงินอุดหนุนอยู่แล้วเป็นรายเดือน แต่ที่เราขอนั้นเป็นการขอกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้เตรียมการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว เมื่อสถานการณ์เบาบางลง โดยกระทรวง พม. ได้จัดทีม One Home พม. จังหวัด โดยให้ทุกหน่วยงานของกระทรวง พม. ตามแต่ละจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามหมู่บ้านและชุมชน พร้อมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทำงานร่วมกันกับทีม One Home พม. จังหวัด และรายงานมายังกระทรวง พม. ทุกสัปดาห์ ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และปัญหาอะไรบ้างที่แก้ไขไปแล้ว และที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ ตนได้มอบนโยบายให้ข้าราชการกระทรวง พม. ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงชำนาญการพิเศษ (ระดับ ซี 3-8) จัดทีมลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ตรงจุด ประชาชนคนไหนที่ไม่ได้ขึ้นบัญชี เราจะแนะนำให้มาขึ้นบัญชี เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมต่างๆ จากภาครัฐ โดยตนได้ลงพื้นที่ด้วยตนเอง ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด ซึ่งพบว่ายังมีคนที่ยากจนและยังเข้าไม่ถึงสิทธิอยู่ ตนจึงได้ดำเนินการช่วยเหลือให้เข้าถึงสิทธิ ทั้งการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รวมถึงการลงทะเบียนคนพิการ ซึ่งเราไม่ได้ลงไปเพียงแค่แจกถุงยังชีพ แต่ลงไปเพื่อดูแลสิทธิของพวกเขา นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประสบภัยฉุกเฉิน เรายังมีงบประมาณให้ตามความเหมาะสมหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1925259

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)