|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวกิจกรรม

รมว.พม.ให้ที่ปรึกษามูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัวพร้อมด้วยเลขาธิการมูลนิธิฯและทีมทนายความเข้าพบ

พริมธพัทต์ จริยานพิวาทย์ / 30/06/2563 / 78 / พิมพ์หน้านี้

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. ที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้นางทิชา ณ นคร ที่ปรึกษามูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว พร้อมด้วยนายชูวิทย์ จันทรส เลขาธิการมูลนิธิฯ และทีมทนายความ นักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีเด็กและเยาวชนถูกข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับข้อเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเชิงรุกต่อไป

รมว.พม.ให้ที่ปรึกษ
รมว.พม.ให้ที่ปรึกษ
รมว.พม.ให้ที่ปรึกษ
รมว.พม.ให้ที่ปรึกษ
รมว.พม.ให้ที่ปรึกษ
รมว.พม.ให้ที่ปรึกษ
รมว.พม.ให้ที่ปรึกษ
รมว.พม.ให้ที่ปรึกษ
รมว.พม.ให้ที่ปรึกษ
รมว.พม.ให้ที่ปรึกษ
รมว.พม.ให้ที่ปรึกษ
รมว.พม.ให้ที่ปรึกษ


หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1845670

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)