|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. เราไม่ทิ้งกัน รมว.พม. นำขบวนรถโชเล่ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ช่วยครอบครัวกลุ่มเปราะบางถึงบ้าน

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 27/06/2563 / 91 / พิมพ์หน้านี้

       วันนี้ (27 มิ.ย. 63) วลา 11.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านตันหยงลุโละ ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากนั้น เดินทางลงพื้นที่ ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะคณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดกลาง ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน และเยี่ยมให้กำลังใจ นายสุไลมาน ยาโม ศิลปินพื้นบ้านที่ได้รับฉายาและเป็นที่รู้จักในนาม ศิลปินดับไฟใต้ด้วยปลายพู่กัน ที่มีความสามารถด้านการวาดภาพเหมือนด้วยสีน้ำมัน นอกจากนี้ ยังเป็นประธานการประชุมทีม One Home พม. เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จำนวน 20 หน่วยงาน เพื่อมอบนโยบายและติดตามการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวง พม. ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
 
        นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ ตน พร้อมด้วย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั่งรถโชเล่ (รถจักรยานยนต์ 3 ล้อพ่วงข้าง) เป็นขบวนจำนวน 25 คัน ลงพื้นที่ในหมู่บ้านตันหยงลุโละ เพื่อให้เข้าถึงและได้สัมผัสกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาที่เป็นจริงของครอบครัวชาวชุมชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งมีสมาชิกเป็นกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้ง แม่เลี้ยงเดี่ยวและผู้ป่วยติดเตียง ทั้งนี้ ได้เยี่ยมให้กำลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ ตามภารกิจของกระทรวง พม. ได้แก่ 1) การมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และนมผงสำหรับเด็ก 2) การมอบเงินสงเคราะห์ต่างๆ ได้แก่ เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก 3) การสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับเด็กนักเรียนในครอบครัวยากจน 4) การส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนกองทุนประกอบอาชีพ 5) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ และ 6) การให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสิทธิสวัสดิการสังคมต่างๆ จากรัฐ นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ ทีม One Home พม. จังหวัดปัตตานี หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป
 
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่วันนี้ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ให้ข้าราชการทุกระดับบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่เดินเข้าหาพี่น้องประชาชนเพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ตนขอขอบคุณทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่ร่วมกันบูรณาการความช่วยเหลือต่างๆ เพราะกระทรวง พม.ไม่ได้มาเพียงหน่วยงานเดียว แต่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงาน อีกทั้ง เราไม่ได้มาลงพื้นที่เพียงเพื่อรับฟังปัญหาและแจกถุงยังชีพ แต่เรามาแจกโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายในการพัฒนาอาชีพให้มากที่สุด เพื่อสร้างโอกาสในชีวิต ด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ภายใต้ทีมประเทศไทย ที่ทำให้เกิดการพัฒนา และความเจริญอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเราจะเดินไปด้วยกันหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1925295

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)