|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. ดึง รง. ช่วยหางาน ฝึกอาชีพ ให้ชาวชุมชนตกงาน ว่างงาน สู้ภัย COVID-19

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 22/05/2563 / 69 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (22 พ.ค. 63) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถ.กรุงเกษม กทม. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมหารือกับผู้นำชุมชน 75 ชุมชนในพื้นที่ กทม. เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานในการจัดหางานและฝึกทักษะอาชีพที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการตลาดแรงงานให้กับประชาชนในชุมชนที่ว่างงานและตกงานจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใต้กิจกรรมสร้างอาชีพ เสริมรายได้ สร้างความมั่นคง สู้ภัย COVID-19 ของโครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน
 
        นายจุติ กล่าวว่า ด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนโครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน ตามแนวคิด สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน ด้วยการลงพื้นที่โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็กแรกเกิด เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บาน รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ใน 286 ชุมชนนำร่องในพื้นที่ กทม. ภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ทั้งนี้ การลงพื้นที่ชุมชนดังกล่าวทำให้ พบปัญหาชุมชนที่สำคัญ คือ ปัญหาการว่างงานและตกงาน ทำให้ขาดรายได้สำหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
 
        นายจุติ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ กระทรวง พม. ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงแรงงาน เข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้นำผู้นำชุมชน 75 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างอาชีพ เสริมรายได้ สร้างความมั่นคง สู้ภัย COVID-19 เพื่อร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานในการจัดหางานและฝึกทักษะอาชีพที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการตลาดแรงงานให้กับประชาชนในชุมชนที่ว่างงานและตกงาน สำหรับประชาชนที่ต้องการหาตำแหน่งงานว่าง ทางกรมการจัดหางาน ได้ชี้แจงถึงการเข้าถึงตำแหน่งงานว่างในพื้นที่เขตของชุมชน โดยใช้วิธีสแกน QR Code เพื่อดูว่า มีตำแหน่งว่างอะไรบ้าง ที่ไหน จำนวนกี่ตำแหน่ง และมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง อีกทั้งสามารถสมัครงานทางออนไลน์ได้ทันที สำหรับประชาชนที่ต้องการฝึกทักษะอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ชี้แจงถึงทิศทางและแนวโน้มของตลาดแรงงาน และขอความร่วมมือผู้นำชุมชนสำรวจความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปประกอบการจัดทำหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นต่อไป รวมทั้งจะขอ ความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาช่วยฝึกทักษะอาชีพอีกด้วย นอกจากนี้ ภาคเอกชน โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งพนักงานขายและจัดส่งสินค้าจำนวนมาก
 
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หมดไป จะทำให้อาชีพเดิมๆ หายไป ทุกคนจึงต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง และปรับตัวเองให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยการฝึกฝนและพัฒนาฝีมืออาชีพด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้ทักษะด้านไอที เพื่อให้สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชม. เพื่อประสานส่งต่อความช่วยเหลือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1845681

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)