|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. เผย ครม. เห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา 1,000 บาท ครั้งเดียว ให้คนพิการทุกคน

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 28/04/2563 / 181 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (28 เม.ย. 63) เวลา 13.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ มาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่มีความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ซึ่งจะจ่ายเพียงครั้งเดียว ให้แก่คนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท ทั้งนี้ ขอแจ้งให้คนพิการทุกคนรับทราบและรอการโอนเงินจากรัฐบาล นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เป็นเงิน 1,000 บาท ใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งกระทรวง พม. โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จะได้ประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็ว ซึ่งการจ่ายเงิน 1,000 บาท ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน พม. โทร. 1300 ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม และสายด่วนคนพิการ โทร. 1479 รวมทั้ง ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของ พก.หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1845703

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)