|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. สั่ง สค. เร่งแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานอย่างจริงจัง

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 21/04/2563 / 118 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (21 เม.ย. 63) เวลา 14.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เสนอเรื่องร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ให้ที่ประชุม ครม. พิจารณา โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่างมาตรการฯ และรับทราบการมีศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) โดยให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ดำเนินการ ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม มีการพิจารณาความผิดทางวินัย อย่างจริงจัง ให้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานทุกหน่วยงาน และให้มีการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ พร้อมทั้งขอให้ติดตามเรื่องนี้ อย่าให้เป็นเพียงแผนงาน
 
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากประชุม ครม. ตนจึงได้ให้นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มาหารือในสิ่งที่นายกรัฐมนตรี ได้กำชับและอยากให้ทำจริงจัง ซึ่งในวันนี้มีเรื่องราวร้องเรียนอยู่หลายเรื่อง และจะมอบหมายภารกิจให้อธิบดี สค. ไปติดตามสอบสวน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และทำให้เห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่เพียงแค่ให้ผ่านมาตรการเท่านั้น แต่ในเชิงปฏิบัติและให้ความเป็นธรรมของผู้ที่ถูกล่วงละเมิดต้องทำให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนต่อไป ทั้งนี้ หากถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และพบเห็นผู้ประสบปัญหาดังกล่าว สามารถโทรแจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชม. ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1845674

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)