|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

ผช.รมว.พม. นำทีมลงพื้นที่ 5 ชุมชน โซนฝั่งธนบุรี เร่งช่วยกลุ่มเป้าหมายเดือดร้อนจากโควิด-19 ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 20/04/2563 / 171 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (20 เม.ย. 63) เวลา 09.00 น. นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรรัฐเอื้อราษฎร์ เขตหนองแขม กทม. และอีก 4 ชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขมและบางบอน กทม. เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ภายใต้โครงการ พม. "เราไม่ทิ้งกัน" ตามแนวคิด "สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน"
 
       นายสากล กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ภายใต้โครงการ พม. "เราไม่ทิ้งกัน" ตามแนวคิด "สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน" เพื่อลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็วที่สุดในชุมชนนำร่อง 286 ชุมชน ของ กทม. ภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จำนวน 195 ชุมชน และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จำนวน 91 ชุมชน ซึ่งในวันนี้ เมื่อเวลา 08.00 น. มีการเปิดกิจกรรม Kick Off ปล่อยขบวนรถคาราวาน "พม. เราไม่ทิ้งกัน" ลงพื้นที่ 34 ชุมชนนำร่องในพื้นที่ กทม. ทั้งโซนฝั่งพระนครและธนบุรี
 
        นายสากล กล่าวต่อไปว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบดังกล่าว จึงมอบหมายตนเป็นหัวหน้าทีมลงพื้นที่ 5 ชุมชนนำร่องในโซนฝั่งธนบุรี กทม.ได้แก่ เขตหนองแขมและบางบอน ประกอบด้วย 1) โครงการบ้านเอื้ออาทรรัฐเอื้อราษฎร์ 2) โครงการบ้านเอื้ออาทร เพชรเกษม 81 3) ชุมชนบ้านมั่นคง 133 4) สหกรณ์เคหสถานภาคภูมิใจ จำกัด และ 5) ชุมชนบ้านมั่นคงวิมานทอง เพื่อพบปะเยี่ยมชาวชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อสอบถามถึงปัญหาและความต้องการในการช่วยเหลือต่างๆ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น โดยขอความร่วมมือชาวชุมชนเข้ามาแจ้งข้อมูลของตนเองและครอบครัวกับผู้ประสานงานชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนฟื้นฟูชุมชนต่อไป อาทิ การจัดตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัย COVID-19 ครัวกลาง และคลังชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 กคช. และ พอช. พร้อมด้วยสำนักงานเขตหนองแขมและบางบอน กทม. มาช่วยประสานความช่วยเหลือต่างๆ เช่น เบี้ยความพิการ เบี้ยผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเด็กเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท การพักชำระหนี้ของชาวชุมชนในความดูแลของ กคช. และ พอช. แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่มีนมสำหรับเด็ก คนตกงาน ผู้ที่มีรายได้ลดลง และกลุ่มเปราะบางในชุมชน เป็นต้น รวมทั้งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาให้ความรู้และสาธิตในเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19
 
         นายสากล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19 สามารถโทรแจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชม. ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1845682

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)