|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและ DIY Face Shield จากองค์กรภาคเอกชนและประชาสังคม ในโครงการ พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 20/04/2563 / 155 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (20 เม.ย. 63) เวลา 14.00 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว พม.) รับมอบสิ่งของบริจาคจากมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ SparSha Slimming Center ในโครงการ พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด ของศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และคณะผู้บริหาร กระทรวง พม. เข้าร่วมรับมอบ
 
         นายจุติ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทำให้ขาดรายได้ที่เพียงพอสำหรับตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อจัดสรรสิ่งของที่จำเป็นและเงินที่ได้รับบริจาคจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และนำไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับวันนี้ มีการรับมอบสิ่งของที่จำเป็นจำนวนมากจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ประกอบด้วย 1) มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บริจาคหน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก จำนวน 13,000 ชิ้น และ 2) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ SparSha Slimming Center ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร ได้แก่ Amarin Group, S&P, Toyota Paragon, The Emerald Hotel, Doctorlife Clinic, บริษัท วีนัสเทคโนโลยี, SCG และไปรษณีย์ไทย มอบ DIY Face Shield จำนวน 5,000 ชิ้น
 
         นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสำหรับกิจกรรม พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด ของศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านช่องทางบริจาค ดังนี้ 1) บริจาคเงินเข้าบัญชีโดยตรง ชื่อบัญชี ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขบัญชี 021-0-21170-9 และ บริจาคเงินผ่านแอปพลิเคชัน true money สำหรับการบริจาคเงิน 300 บาทขึ้นไป สามารถรับใบเสร็จรับเงินเพื่อการลดหย่อนภาษีได้ โดยส่งหลักฐานการโอนเงินทาง 1.1) โทรสารหมายเลข 02-282-2870 และ 2. อีเมล์ E-mail: oscc1300.m@m-society.go.th และ 2) บริจาคสิ่งของโดยตรงได้ที่ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริเวณชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สะพานขาว กรุงเทพฯ และบริจาคสิ่งของโดยส่งพัสดุถึง ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ 10100 นอกจากนี้ ยังโทรแจ้งการรับบริจาคสิ่งของที่บ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-659-6476 หรือสายด่วน พม. โทร. 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1845689

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)