|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. ปล่อยขบวนรถคาราวาน พม. เราไม่ทิ้งกัน ลงพื้นที่ 34 ชุมชนนำร่องใน กทม. เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 20/04/2563 / 256 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (20 เม.ย. 63) เวลา 08.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ปล่อยขบวนรถคาราวาน "พม. เราไม่ทิ้งกัน" ลงพื้นที่ 34 ชุมชนนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ
 
       นายปรเมธี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วยโครงการ พม. "เราไม่ทิ้งกัน" ตามแนวคิด "สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน" เพื่อลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็วที่สุดในชุมชนนำร่อง 286 ชุมชน ของกทม. ภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จำนวน 195 ชุมชน และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จำนวน 91 ชุมชน โดยเมื่อวานนี้ (19 เม.ย. 63) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)
ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง และเคหะชุมชนห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. เป็นสองชุมชนแรก โดยมีการจัดตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัย Covid-19 ครัวกลาง และคลังชุมชน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือต่างๆ
 
        นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับวันนี้ (20 เม.ย. 63) มีการ Kick Off ปล่อยขบวนรถคาราวาน "พม. เราไม่ทิ้งกัน" ลงพื้นที่ 34 ชุมชนนำร่องในพื้นที่ กทม. เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยมีการแบ่งทีมลงพื้นที่ชุมชนออกเป็น 7 ทีมๆ ละ 4-6 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 34 ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 2 โซน คือ 1.ฝั่งธนบุรี ได้แก่ เขตหนองแขม และเขตบางบอน และ 2. ฝั่งพระนคร ได้แก่ เขตจัตุจักร เขตยานนาวา เขตดินแดง เขตสายไหม เขตหลักสี่ และเขตหนองจอก
 
        นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ดังกล่าว จะมีการเข้าไปจัดตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัย Covid-19 และโรงอาหารกลางของชุมชน อีกทั้งให้ความช่วยเหลือต่างๆ อาทิ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด จากกระทรวงพาณิชย์ การให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และการให้คำปรึกษาต่างๆ กรณี ผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท การพักชำระหนี้บ้าน และสิทธิสวัสดิการสังคมจากรัฐ เป็นต้น สำหรับชุมชนในความดูแลของ พอช. จะได้รับเงินสนับสนุน 100,000 - 300,000 บาทต่อชุมชน และการพักชำระหนี้ 3 เดือน และชุมชนในความดูแลของ กคช. จะได้รับการพักชำระหนี้ 3 เดือน และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ทั้งนี้ ขอให้ชาวชุมชนอยู่รับความช่วยเหลือที่ชุมชนของตน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอให้ติดตามตารางการลงพื้นที่ที่จะแจ้งไปยังชุมชนและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่อไปหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1845661

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)