|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. มอบนโยบาย สายด่วน 1300 ที่พึ่ง 24 ชม. ของผู้ประสบปัญหาสังคม

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 17/04/2563 / 304 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (17 เม.ย. 63) เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบนโยบายและแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการให้บริการทางโทรศัพท์ สายด่วน 1300 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
 
        นายจุติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาทั้งเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนในวงกว้าง ตนจึงมีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส โดยวันนี้ ตนได้มอบนโยบายและแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อน ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการให้บริการทางโทรศัพท์สายด่วน 1300 ของกระทรวง พม. ซึ่งประชาชนที่ติดต่อเข้ามาเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาที่อยากให้กระทรวง พม. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในด้านต่างๆ ดังนั้น สิ่งที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการต้องตอบประชาชนที่ประสบปัญหาให้ได้ คือ กระทรวง พม. ให้อะไรกับผู้ที่ประสบปัญหาบ้าง โดยต้องไปศึกษามาตรการของทุกกระทรวงที่รัฐบาลประกาศออกมา และ สรุปย่อยออกมาให้ประชาชนได้เข้าใจ เพื่อที่จะให้คำปรึกษาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ยิ่งทุกคนให้คำปรึกษาประชาชนได้มากเท่าไหร่ ยิ่งจะสามารถช่วยผู้ที่ประสบปัญหาได้มากขึ้น เพราะกระทรวง พม. เป็นความหวังของกลุ่มคนดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนจำไว้ว่า ผู้ที่ประสบปัญหาคือประชาชนที่เสียภาษี ซึ่งกระทรวง พม. ต้องเร่งช่วยแก้ปัญหาให้ได้ เพราะปัญหาจะไม่จบเพียงแค่นี้ แต่จะมีปัญหาใหม่ๆ เพิ่มเข้ามามากขึ้นทุกวัน
 
       นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. นับเป็นกระทรวงที่ประชาชนอยากพึ่งพา เพราะมีภารกิจในการช่วยเหลือสังคม เมื่อประชาชนโทรเข้ามา ย่อมหวังว่าถึงแม้ปัญหาจะไม่แก้ไขให้สำเร็จทันที แต่อย่างน้อยปัญหานั้น ต้องได้รับการดูแลและเอาใจใส่อย่างเต็มที่ ถ้าเราทำเป็นระบบและส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบและช่วยกันระดมสมอง ตนเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง เราต้องโทรกลับไปหาผู้ประสบปัญหาว่า เราจะแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างไรบ้าง และอย่างน้อยจะทำให้ผู้ประสบปัญหา ได้รู้สึกว่า มีคนรับฟังปัญหา ขณะนี้ เราไม่ได้มีแค่สายด่วน 1300 แต่มีหลายหน่วยงานของกระทรวง พม. พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1845706

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)