|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด รับบริจาคเงิน-สิ่งของ ช่วยกลุ่มเป้าหมายเดือดร้อนทั่วประเทศ

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 17/04/2563 / 292 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (17 เม.ย. 63) เวลา 10.30 น. นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด ของศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมรับมอบสิ่งของที่จำเป็นจำนวนมากจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวง พม. สะพานขาว ถ.กรุงเกษม กรุงเทพฯ
 
        นายสากล กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพราะประชาชนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทำให้ขาดรายได้ที่เพียงพอสำหรับตนเองและครอบครัว แม้รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาต่างๆ ทั้งนี้ จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อจัดสรรสิ่งของที่จำเป็นและเงินที่ได้รับบริจาคจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และนำไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
 
        นายสากล กล่าวต่ออีกว่า ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และเป็นศูนย์กลางในการรณรงค์ระดมทรัพยากรทั้งสิ่งของที่จำเป็นและเงินจากผู้บริจาคที่มี จิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะภาคเอกชนที่เป็นบริษัทและห้างร้านต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ สำหรับ การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่เดือดร้อน อีกทั้งประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์รับบริจาคในสังกัดกระทรวง พม. โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจากผู้ให้สู่ผู้รับที่ตรงตามความต้องการ โปร่งใส และตรวจสอบได้ สำหรับวันนี้ มีการรับมอบสิ่งของที่จำเป็นจำนวนมากจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ประกอบด้วย 1) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (TESCO Lotus) บริจาคข้าวสาร น้ำมันพืช ซอสปรุงรส วุ้นเส้น อุปกรณ์เครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม และผ้าขนหนู 2) บริษัทฟรีสแลนด์คัมพินา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาคนมกล่อง จำนวน 100 ลัง 3) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด และผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน 4) บริษัท เค.เอ็ม.จี. การ์เม้นท์ จำกัด บริจาคหน้ากากผ้าคอตตอล 2 ชั้น จำนวน 1,000 ชิ้น 5) บริษัท ยิบอินซอย มูลนิธิภาณี ยิบอินซอย มูลนิธิร่มบุญ ศิษย์เก่า SJC รุ่น 1984 ร่วมบริจาคปลากระป๋อง จำนวน 6,000 กระป๋อง นมดัชมิลล์ จำนวน 3,600 กล่อง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 50 ลัง ซึ่งซื้อมาจากชุมชน เป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อส่งต่อให้ถึงมือผู้ใช้บริการ 6) บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) บริจาคข้าวหอมทิพย์ จำนวน 5,000 กิโลกรัม 7) คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 หมู่กวาง บริจาคเงิน 50,000 บาท 8) คุณมณฑิา ศิลปะศร เชื้ออินทร์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 1 บริจาคนมผงสำหรับเด็ก และ 9) บริษัท แกรนด์ เอ็มเจ แพ็ค จำกัด บริจาคเฟรชชิลด์ จำนวน 800 ชิ้น
 
        นายสากล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่เดือดร้อนมีความต้องการเร่งด่วน ได้แก่ 1) เงินค่าใช้จ่าย ในการครองชีพ 2) เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 3) นมผงสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี 4) ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ และ 5) ชุดยาสามัญประจำบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสำหรับกิจกรรม พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด ของศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านช่องทางบริจาค ดังนี้ 1) บริจาคเงินเข้าบัญชีโดยตรง ชื่อบัญชี ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขบัญชี 021-0-21170-9 และ บริจาคเงินผ่านแอปพลิเคชัน true money สำหรับการบริจาคเงิน 300 บาทขึ้นไป สามารถรับใบเสร็จรับเงินเพื่อการลดหย่อนภาษีได้ โดยส่งหลักฐานการโอนเงินทาง 1.1) โทรสารหมายเลข 02-282-2870 และ 2. อีเมล์ E-mail: oscc1300.m@m-society.go.th และ 2) บริจาคสิ่งของโดยตรงได้ที่ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริเวณชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ และบริจาคสิ่งของโดยส่งพัสดุถึง ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ 10100 นอกจากนี้ ยังโทรแจ้งการรับบริจาคสิ่งของที่บ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-659-6476 หรือสายด่วน พม. โทร. 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1845651

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)