|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. สั่งลุยเชิงรุกเกือบ 300 ชุมชน ใน กทม. ตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัย Covid-19

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 16/04/2563 / 164 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (16 เม.ย. 63) เวลา 17.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชน หรือ คปค. ชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน ตามแนวคิด สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน ในพื้นที่นำร่อง 286 ชุมชนใน กทม. ที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. โดยแบ่งทีมลงพื้นที่ออกเป็น 7 ทีมๆ ละ 4 ชุมชนต่อวัน เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป และมีเป้าหมายจะลงพื้นที่จนครบ 286 ชุมชนภายใน 10 วัน โดยได้มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 เป็นหัวหน้าทีม
 
        นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการลงพื้นที่ชุมชนในวันแรก (19 เม.ย. 63) เวลา 10.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้าช่วยเหลือ ชุมชนรุงมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กทม. เป็นชุมชนแรก และเวลา 13.30 น. จะลงพื้นที่ช่วยเหลือเคหะชุมชนห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. โดยจะเข้าไปจัดตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัย Covid-19 และโรงอาหารกลางของชุมชน อีกทั้งให้ความช่วยเหลือต่างๆ อาทิ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด จากกระทรวงพาณิชย์ การให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และการให้คำปรึกษาต่างๆ กรณี ผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท การพักชำระหนี้บ้าน และสิทธิสวัสดิการสังคม จากรัฐ เป็นต้น สำหรับชุมชนในความดูแลของ พอช. จะได้รับเงินสนับสนุน 100,000 - 300,000 บาทต่อชุมชน และการพักชำระหนี้ 3 เดือน และชุมชนในความดูแลของ กคช. จะได้รับการพักชำระหนี้ 3 เดือน และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
 
        นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนการลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนต่อไป แบ่งเป็น 2 โซน คือ ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร โดยขอให้ชาวชุมชนอยู่รับความช่วยเหลือที่ชุมชนของตน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ขอให้ ชาวชุมชนติดตามตารางการลงพื้นที่ที่จะแจ้งไปยังชุมชนและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่อไปหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1845665

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)