|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. กำชับ พมจ. เร่งแก้ปัญหาใน 24 ชั่วโมง ยิ่งเร็ว ทุกข์ของประชาชนยิ่งหมดไปโดยเร็วเช่นกัน

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 15/04/2563 / 185 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (15 เม.ย. 63) เวลา 15.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (รมว.พม.) ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อติดตามการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
 
        นายจุติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาทั้งเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนในวงกว้าง ตนจึงมีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วันนี้ จึงได้ประชุมทางไกลร่วมกับ พมจ. ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรับฟังรายงานการช่วยเหลือและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ โดยตน ได้สั่งการให้ พมจ. ทุกจังหวัด ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยเร็วที่สุด อาทิ ปัญหาของศูนย์เด็กเล็กที่ถูกปิดและมีผลกระทบต่อเด็กเล็กอย่างไรบ้าง ขาดแคลนนมผงสำหรับเด็กเล็กมากน้อยเพียงใด โดยจะให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เร่งหาแนวทางช่วยเหลือ ส่วนปัญหาของ คนไร้ที่พึ่งและคนตกงานที่ไม่มีที่พัก หาอาชีพไม่ได้ และขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค โดย พมจ. จะต้องลงพื้นที่ช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วน หากเป็นอาหารสำเร็จรูปให้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดหาอาหารเพื่อส่งให้กลุ่มเป้าหมาย ในขณะที่ตนจะหารือกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ให้เร่งสำรวจว่ามีห้องพักที่ว่างเพิ่มอีกหรือไม่ เพื่อรองรับคนตกงานที่ไม่มีที่พัก เพราะไม่มีเงินจ่าย ค่าเช่า หรือระหว่างรอที่พักใหม่
 
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ขอให้ พมจ. แต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในแต่ละจังหวัดเป็นทีมงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เพราะต้องใช้เครือข่ายในการช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากกระทรวง พม. มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และขอให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่อสารกับอาสาสมัครและเครือข่ายในจังหวัด ทั้งนี้ พมจ. ต้องบันทึกว่า การดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค มีปัญหาอะไรบ้าง จัดการแก้ไขปัญหาอย่างไร และใครเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ ขอให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยติดตามข่าวการขอความช่วยเหลือจากประชาชนในโซเชียลมีเดีย แล้วแจ้งมาที่ส่วนกลางของกระทรวง พม. และเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า หากแก้ไขได้เร็ว ทุกข์ของประชาชนก็จะหมดไปโดยเร็วเช่นกัน อีกทั้งต้องช่วยเหลือให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและปรับให้เข้ากับสถานการณ์วิกฤติในช่วงนี้ด้วยหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1845660

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)