|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. ปรับกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว 2563 ป้องกันโควิด-19 ร่วมแชร์ความรัก ความห่วงใย ผ่านสื่อโซเชียล

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 13/04/2563 / 90 / พิมพ์หน้านี้

       วันนี้ (13 เม.ย. 63) เวลา 11.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็น "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" และวันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็น "วันแห่งครอบครัว" ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุและครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด "ผู้สูงวัยผูกพันสายสัมพันธ์ครอบครัว : Sharing and Caring" ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เพื่อสร้างความตระหนักให้ครอบครัว สังคม ชุมชน ได้เห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวที่มีสมาชิกประกอบด้วยผู้สูงอายุและคนทุกวัยอย่างมีความสุขและอบอุ่นใจ
 
         นายปรเมธี กล่าวว่า ขณะนี้ มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ ทำให้มีการใช้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และความสำคัญของสถาบันครอบครัว สำหรับการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด "ผู้สูงวัยผูกพันสายสัมพันธ์ครอบครัว : Sharing and Caring" จึงมีการเชิญชวนสมาชิกทุกวัยในครอบครัวร่วมแสดงความรัก ความห่วงใย ผ่าน"กิจกรรม เพราะรักเราจึง share เพราะ care เราจึงดูแลกัน" ด้วยการแสดงออกถึงความห่วงใยด้วยคำพูด กิริยาท่าทางที่เหมาะสม แทนการสัมผัสซึ่งกันและกัน ผ่านการสนทนาทางโทรศัพท์และการส่งข้อความทางโซเชียลมีเดีย ด้วยการ "ส่งรักผ่านไลน์ ส่งความห่วงใยผ่านมือถือ" เพื่อเชื่อมความรัก ความเอื้ออาทร ถึงแม้กายไกล แต่ใจใกล้ ไม่ห่างกัน
 
       นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ให้ประชาชนได้ร่วมสนุกทาง เพจเฟซบุ๊ก (Facebook Page) ผู้สูงวัยผูกพัน สายสัมพันธ์ครอบครัว : sharing and caring ด้วยการโพสต์รูปภาพครอบครัวของตนเองที่มีสมาชิกในทุกช่วงวัย ลงบนเพจเฟซบุ๊กดังกล่าว พร้อมเขียนอธิบายถึงเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อกันภายในครอบครัว เพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็น ของที่ระลึก อาทิ หมอนอิง แก้วน้ำ และจานโชว์ สกรีนรูปภาพครอบครัว ทั้งนี้ ติดตามกิจกรรมได้ทาง เพจเฟซบุ๊ก (Facebook Page) ผู้สูงวัยผูกพันสายสัมพันธ์ครอบครัว : sharing and caring
 
        นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กระทรวง พม. ได้พิจารณามอบโล่รางวัลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร ที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 84 รางวัล รวมทั้ง นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2563 โดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในสังคมในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงถึงพลังทางสังคมที่ร่วมขับเคลื่อนให้สังคมสูงวัยและสังคมของคนทุกวัยมีความสุข ความรัก และความสามัคคี บนรากฐานของความรับผิดชอบในการดูแลสังคมร่วมกัน ทั้งนี้ การมอบรางวัลจะดำเนินการในโอกาสที่เหมาะสมต่อไปหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1845670

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)