|   Thai English 1300thailandcallcenter mailto
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter mailto

  |  
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. ดึงภาคเอกชนหารือแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสังคม จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 02/04/2563 / 200 / พิมพ์หน้านี้ / 0

          วันนี้ (2 เม.ย. 63) เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางมาตรการในการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ NGO อาทิ มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเข้าร่วมประชุม ว่า ที่ประชุมได้หารือในเรื่องของความร่วมมือในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจและภาคสังคม ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว จะผ่านพ้นไปได้ เมื่อทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาด แต่รูปแบบการใช้ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ภาคเอกชนและภาครัฐต้องทำงานคู่ขนานกันไป เพื่อเตรียมความพร้อมหลังจากสถานการณ์ดีขึ้น
 
         นายจุติ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. ได้ดำเนินมาตรการเพื่อรองรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งที่อยู่ในและนอกสถานสงเคราะห์ อาทิ การกำชับให้เจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กำหนดมาตรการห้ามเยี่ยมและเลี้ยงอาหาร รวมทั้งงดทำกิจกรรมต่างๆ กับเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การจัดสถานที่พักแก่คนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง และคนตกงาน เป็นต้น ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือขึ้นอยู่กับบริบทในพื้นที่ อีกทั้งมีแนวทางดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน เช่น การจัดส่งสินค้าเกษตรหรืออาหารไปยังผู้ประสบปัญหาในแต่ละจังหวัด เป็นต้น
 
       นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้ ภาคเอกชนได้เสนอให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการได้รับการรักษาและเกิดภูมิต้านทานเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้แก่ชุมชน นอกจากนี้ มีการจัดสถานที่เพื่อแยกกักตัวหลังจากที่รักษาอาการป่วยเสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้นวัตกรรม Camp Isolation และห้องน้ำเคลื่อนที่ เพื่อลดความเครียดในการกักตัวในสถานที่แบบปิด และหลังจากการรักษาหายแล้ว คนเหล่านี้จะสามารถกลับไปอยู่กับสังคมได้อย่างปกติหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 2079092

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)