|   Thai English 1300thailandcallcenter mailto
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter mailto

  |  
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

ปลัด พม. เพิ่มมาตรการเข้ม สั่งการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกหน่วยงานในสังกัด พม. ทั่วประเทศ ต้องปลอดจากเชื้อโควิด - 19

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 02/04/2563 / 196 / พิมพ์หน้านี้ / 0

        วันนี้ (2 เม.ย.63) เวลา 11.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความห่วงใยประชาชนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ กระทรวง พม. มีความห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกระทรวง ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ เนื่องจากมีภารกิจในการดูแลสวัสดิการของประชาชน ทั้งในสถานรองรับทั่วประเทศกว่า 18,000 คน ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และคนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งผู้ประสบปัญหาทางสังคมจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความปลอดภัย รู้จักป้องกันตนเองจากการปฏิบัติงานให้มากที่สุด
 
        นายปรเมธี กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ได้สั่งให้ใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งจุดคัดกรอง/จุดบริการ มีการตรวจวัดไข้ ตั้งเจลล้างมือทุกจุด รวมทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามประกาศของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ได้มีการแบ่งส่วนการปฏิบัติงานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 กระทรวง พม. แยกสะพานขาว ถนนกรุงเกษม และส่วนที่ 2 ที่กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม ที่ตั้งของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว. 2 เดิม) เลขที่ 44 ซอยประดิษฐ์มนูญธรรม 19 แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. เพื่อลดความหนาแน่นของเจ้าหน้าที่ในกระทรวง ม. สะพานขาว อีกทั้งสนับสนุนให้มีการทำงานเหลื่อมเวลาและการปฏิบัติงานที่บ้านให้มากกว่า 50% หรือถ้าหน่วยงานใดสามารถทำงานที่บ้านได้ 100% โดยไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในการปฏิบัติราชการ ก็สามารถดำเนินการได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสี่ยงในการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อให้มากที่สุด
 
         นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ได้สั่งการให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในทุกหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องความปลอดภัยจากสถานที่ทำงานและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาติดต่อและผู้รับบริการอีกด้วย ซึ่งได้เริ่มมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วที่กระทรวง พม. สะพานขาว เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีความห่วงใยประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกคน และขอให้ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไปหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 2079104

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)