|   Thai English 1300thailandcallcenter mailto
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter mailto

  |  
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 10,000 ชิ้น จาก ปตท. เพื่อแจกให้ผู้สูงอายุในความดูแลทั่วประเทศ ช่วยป้องกันไวรัสโควิด-19

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 01/04/2563 / 176 / พิมพ์หน้านี้ / 0

         วันนี้ (1 เม.ย. 63) เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 10,000 ชิ้น จากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ) พร้อมด้วยนางปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม และนางอัจฉริยา เจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเพื่อมอบให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ภายใต้สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ
 
       นายจุติ กล่าวว่า ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ตั้งแต่เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในวันนี้ (1 เม.ย. 63) ตนได้รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 10,000 ชิ้น จากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ) พร้อมด้วยนางปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม และนางอัจฉริยา เจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ซึ่งชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท. และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ได้เชิญชวนพนักงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกันทำหน้ากากอนามัยจากผ้าขึ้น นอกจากนี้ บริษัท บ๊อบ 2005 จำกัด ได้ร่วมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 57 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 35 มิลลิลิตร จำนวน 49 ชิ้น โดยสิ่งของทั้งหมดจะมอบให้กรมกิจการผู้สูงอายุ นำไปส่งมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง และช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยอีกทางหนึ่งด้วย
 
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีมาตรฐาน การส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการจัดระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคม อีกทั้งการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร.1300หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 2079173

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)