|   Thai English 1300thailandcallcenter mailto
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter mailto

  |  
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC ไทยคู่ฟ้า Anti-Fake News Center Thailand Youtube ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

พม. รับมอบข้าวสาร หน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ จากศิษย์เก่าคณะวิศวฯ สจล. รุ่น 29 และ 32 เพื่อส่งต่อให้กลุ่มเป้าหมายในความดูแลทั่วประเทศ ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 01/04/2563 / 199 / พิมพ์หน้านี้ / 0

        วันนี้ (1 เม.ย. 63) เวลา 13.30 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) รับมอบข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น หน้ากากอนามัยแบบผ้าผ้า และแอลกอฮอล์จากคณะผู้แทนศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รุ่น 29 (ทีมเชียร์-รักบี้-โดม) และรุ่น 32 เพื่อมอบให้กับศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. นำไปใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายในความดูแลของกระทรวง พม. ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 
       นายจุติ กล่าวว่า ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในความดูแลของกระทรวง พม. และวันนี้ (1 เม.ย.63) มีผู้แทนศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รุ่น 29 (ทีมเชียร์-รักบี้-โดม) นำโดยนายทศพล ผลมั่ง นายสุรชาติ สุวรรณโฆษิต และนายชัยพจน์ ตันตระวิวัฒน์ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ได้แก่ 1) ข้าวสาร จำนวน 8 ตัน 2) อาหารแห้ง(น้ำพริก) จำนวน 1,080 กระปุก และ 3) ชุด PPE จำนวน 20 ชุด พร้อมทั้งแอลกอฮอล์ 95% จำนวน 500 ลิตร และหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 200 ชิ้น มามอบให้ศูนย์รับบริจาค กระทรวง พม. นำไปใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายในความดูแลของกระทรวง พม. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง อีกทั้งใช้สำหรับการดำรงชีวิตเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร.1300
 
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กระทรวง พม. ได้ร่วมกับโรงพยาบาลวิภารามชัยปราการ จังหวัดสมุทรปราการที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และมีโอกาสขยายไปในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งนับเป็นก้าวแรกและเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ภาคเอกชนกับภาครัฐได้ร่วมมือกัน และฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ ตนขอขอบคุณโรงพยาบาลวิภารามชัยปราการที่เข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มต้น และจะมีโครงการดี ๆ อย่างนี้อีก เพื่อที่ประเทศไทยจะได้ฟื้นและเดินหน้าต่อไปได้ และขอให้มั่นใจได้ว่าของเหล่านี้จะถึงมือเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบางอย่างแน่นอนหมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 2079187

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)