|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

รมว.พม. ให้กำลังใจประชาชน และเจ้าหน้าที่ พม. ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 พร้อมเตรียมมาตรการเยียวยากลุ่มเป้าหมาย

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 27/03/2563 / 72 / พิมพ์หน้านี้

       วันนี้ (27 มี.ค. 2563) เวลา 16.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยได้เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 สำหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานสงเคราะห์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมายในความดูแลของกระทรวง พม. ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะบริจาคเงิน อาหาร สิ่งของเครื่องใช้ให้กับสถานสงเคราะห์ต่างๆ ยังสามารถบริจาคได้ตามปกติ โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของผู้มาติดต่อราชการ อีกทั้งของดการเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถานสงเคราะห์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ตนขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ทุกคน และขอให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พร้อมทั้งร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตโรคระบาดนี้ไปด้วยกัน
 
       นายจุติ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ หน่วยงานของกระทรวง พม. กำลังเร่งผลิตหน้ากากแจกให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเตรียมจิตอาสาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและด้านการเงินมาให้คำปรึกษากับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จะได้ช่วยลดความเครียดและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว
 
       นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กระทรวง พม. โดยสถานธนานุเคราะห์ ในฐานะโรงรับจำนำของรัฐ มีมาตรการ สู้ภัยโควิด-19 โดยขยายเวลาตั๋วรับจำนำเพิ่มอีก 90 วัน ให้กับผู้มาใช้บริการวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ที่มีตั๋วรับจำนำตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยจะขยายเวลาตั๋วรับจำนำจากเดิม 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน โดยไม่คิดดอกเบี้ยในช่วงที่ขยายเวลา 90 วัน ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เพื่อประเมิน เชิงรุกเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและมาตรการรองรับจากผลของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1793489

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)