|   Thai English 1300thailandcallcenter
เปลี่ยนภาษา : Thai English 1300thailandcallcenter

  |  
Facebook Youtube mailto ChatWithMSO

ข่าวภารกิจ

ผช.รมว.พม. พร้อมสายด่วน พม. 1300 ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือ 9 ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในชุมชนย่านเขตบางบอน กทม.

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร / 09/12/2562 / 95 / พิมพ์หน้านี้

        วันนี้ (9 ธ.ค. 62) เวลา 13.00 น. นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 9 ครอบครัว ณ ชุมชนบางพรานพัฒนา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
 
        นายสากล กล่าวว่า วันนี้ ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) 2. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยศูนย์บริการคนพิการ สาขาอ้อมน้อย 3. กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) 4. กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร 5. สำนักงานเขตบางบอน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน และ 6. ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุขบางบอน รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่ประสบปัญหาทางสังคม รวมจำนวน 9 ครอบครัว อาทิ 1) หญิงเร่ร่อนอายุ 48 ปี ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเอง 2) ชายพิการทางสติปัญญา อายุ 23 ปี อาศัยอยู่ภายในห้องเช่ากับแม่ อายุ 50 ปี ซึ่งประกอบอาชีพค้าขายมีรายได้วันละ 300 บาท 3) ชายพิการทางการเคลื่อนไหว อายุ 57 ปี อาศัยอยู่กับภรรยา อายุ 62 ปี ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและไม่ได้ประกอบอาชีพ ลูกสาวอายุ 28 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และหลาน 4 คน อายุ 3 - 9 ปี ซึ่งทั้งหมดอาศัยอยู่ในบ้านไม้สภาพเก่าทรุดโทรม 5) หญิงชราอายุ 65 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่กับพ่ออายุ 80 ปี ซึ่งพิการทางการได้ยิน น้องสาวอายุ 61 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ และสามีอายุ 66 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน นอกจากนี้ ยังมีลูกและหลานอาศัยอยู่รวมกันทั้งหมด 10 คน และ 6) หญิงชราอายุ 70 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่ภายในห้องเช่าเพียงลำพัง เป็นต้น
 
        นายสากล กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประเมินทางสังคมและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ดังนี้ 1) มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 2) นำเรื่องของทั้ง 9 ครอบครัว เข้าพิจารณาเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ 3) การซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสม มั่นคง และถูกสุขลักษณะ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 4) การให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างเหมาะสม 5) การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 6) การส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่องของเด็กและเยาวชน 7) การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการส่งเสริมอาชีพและรายได้อย่างเพียงพอและมั่นคง และ 8) การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อขอรับสิทธิสวัสดิการอื่นตามกฎหมาย รวมทั้ง การหาแนวทางร่วมกันในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในระยะยาวต่อไป
 
        นายสากล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาทางสังคม หรือพบเห็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทร 1300 สายด่วน พม. บริการฟรี 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและความช่วยเหลืออย่างเต็มที่หมวดอื่นๆที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1924662

ipv6 ready Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน WCAG 2.0 (Level AA)